DSCI0013Dagtilbuddet har det mål at vedligeholde og udvikle nye færdigheder, såvel personlige som sociale.   Alle arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra en pædagogik der har til formål, at give den enkelte selvværd og livskvalitet, opgaverne foregår i stuehuset på Pilegaard, på værkstedet, i stalden, skoven og marken.

Vores mål er at udvikle medarbejderne, styrke dem i at deres sociale netværk vil blive udbygget

Vi arbejder ud fra det Menneskesyn, at vi ser det enkelte menneske som værende enestående, selvstændig, skabende, nysgerrig og tænkende. Mennesket har sin egen mening om tingene og egne handlekompetencer.  Vi mener, at vi mennesker udvikler os gennem hele livet.  Vi har alle vidt forskellige behov, erfaringer, evner og drømme, og det er det, som gør os til den, vi er. Det er jo netop alle de oplevelser, alt det der er sket – alt det, de har set og været igennem, som har gjort dem til dem, de er.  

 Vi er skabt af den samlede sum af det vi er født med, og det vi har oplevet. Og det er ikke ligegyldigt, om vi gør det ene eller andet. Derfor handler det om at gøre sin historie synlig.

Grundholdningen på Pilegaard er, at alle er ligeværdige. Det giver sig udslag i et tæt og givende samarbejde mellem medarbejderne og personale, det gør Pilegaard- en anderledes arbejdsplads til noget ganske særligt.