DSCI0005Før man kan blive ansat på Pilegaard, har vi "jobsamtale"  sammen med den nye medarbejder, hvor vi sammen finder ud af, hvilke job områder der passer den enkelte bedst. I denne samtale tages der hensyn til både ”ansøgeren”, de nuværende ansatte og gårdens behov.

Inden evt. fastansættelse, er der mulighed for at komme på Pilegaard i en prøveperiode/Praktikophold, så har medarbejderen en mulighed for at finde ud af om dette er noget for ham/hende.

Med tiden får alle ansatte deres eget ansvarsområde. Her kan tages individuelle initiativer ligesom man kan vælge at ”organisere” sig i grupper med kolleger.  Alle aktiviteter sker med hensyntagen til øvrige aktiviteter på Pilegaard. Og medarbejderens funktionsniveau.

Grundholdningen på Pilegaard - en anderledes arbejdsplads er, at alle er ligeværdige. Dette giver sig udslag i et tæt og givende samarbejde mellem medarbejderne og personalet.

Arbejdsopgaverne på Pilegaard, er tilrettelagt så der tages hensyn til den enkelte. Arbejdsopgaverne er med til at øge en enkeltes selvværd, give en succes, så den enkelte har lyst til at påtage sig nye opgaver- rykke grænser.

Igennem arbejdsopgaverne vil vi gerne ruste medarbejderne til at kunne klare opgaver udenfor Pilegaard, selv kunne vurdere hvor de evt. kan være behjælpelige, eller tage initiativ som giver mere livskvalitet